kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Brochure Kringwerk 2018-2019

- Kerkgids van de Protestantse gemeente Lewedorp

- Nieuwsbrief 1 van Amecet, Soroti, Oeganda

- Nieuwsbrief 2 van Amecet, Groeten van broer en zus ***NIEUW***

- Werkverslag 2017 - 2018 van ds. M.J. Wisse

- Nieuwsbrief van de Stichting Projecten in Nepal (S.P.I.N.)

- Informatie over de Maaltijd van de Heer (bron:PKN, prof. dr. J. Muis)

ACTUALITEITEN


Regiodienst in Nieuwdorp op 28 oktober 2018

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!

Op zondag 13 mei 2018 hebben we onder het genot van een taartje het 65-jarig bestaan van ons kerkgebouw gevierd in Lewedorp.

De oecumenische dienst op Hemelvaartsdag werd deze keer gehouden in de protestantse kerk DEO in Driewegen. Het thema in deze dienst: ALLES EN IEDEREEN.
Als teken van verbondenheid werd voor elke gemeente en parochie een kaars aangestoken.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Nepal

Begin januari 2018 zijn de opgestuurde spullen gearriveerd in Kathmandu, Nepal. De kinderen en jongeren zien er vrolijk uit op de foto’s terwijl ze de 4 dozen uitpakken. In april hopen Anja en Toob Meerman de “Down Syndrome Society” te bezoeken. Wellicht horen we daarna hoe het met iedereen gaat…?!
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw/je bijdrage aan de actie!

Namens "Federatie de Samenwerking", Mieke Rijken-Cijsouw

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 14 januari 2018 was de start van de federatie protestantse gemeente "Rond de Zwake". Deze dienst werd gehouden in Driewegen. Wij feliciteren hen van harte!

De jaarlijkse federatieve jeugddienst op 26 november 2017 werd gehouden in de Petruskerk in 's-Heer Arendskerke. Deze dienst was voorbereid door een enthousiaste groep jongeren uit de federatie. Wat een feestelijke dienst is het geworden. Bedankt!
Na de dienst was het mogelijk om na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. De jongeren hadden hiervoor zelf koekjes en cake gebakken. Deze werden verkocht en de opbrengst was bestemd voor de Stichting Projecten in Nepal.

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

In de dienst van 9 juli 2017 nam Ina de Wilde afscheid als diaken. Ze is inmiddels verhuisd naar Goes.

De vrouwengespreksgroep heeft pesach met een sedermaaltijd gevierd

Bloemschikking in de 40-dagentijd

Optreden koor Nova Melodica tijdens de dienst van 2 april 2017

Gezamenlijke maaltijd (jan. 2017)

Op zondag 15 januari 2017 is er een actie gehouden ten bate van de kerk, waarbij na de kerkdienst een gezamenlijke maaltijd is georganiseerd.

Dit gezellig met elkaar samen zijn, is begonnen met een kopje koffie en een door Jos de Jager zelfgemaakt glaasje wijn.
Even na twaalven is de tafel gedekt met allemaal meegebrachte etenswaren. Dat heeft een prachtige maaltijd opgeleverd met een enorme keus aan gerechten (dat heb je thuis waarschijnlijk niet op deze manier).

We begonnen met een kopje soep en daarna een variatie van broodjes, hartige taart, spiesen, drie-in-de-pan en nog veel meer. Ruim voldoende voor iedereen.


Op 4 januari 2015 werd de Federatie overeenkomst gesloten in Borssele

---- NIEUWS ----
---VOORUITBLIK---

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl (Klik HIER om de kerkdiensten te beluisteren)

Diensten in
Lewedorp


 • Zondag 16 december 2018, 3e Advent,
 • Aanvang: 10.45 uur
 • Voorganger:
  Pastor W. Hacking
 • Kindernevendienst
 • Muzikale medewerking:
  koor The Barber Shop
 • Na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van koffie/ thee/fris

 • Zondag 23 december 2018, 4e Advent
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst

 • 25 december 2018, Kerst
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Medewerking door koor
  De Vlis-singers
 • Kindernevendienst

 • Zondag 30 december 2018, Federatiedienst in Borssele
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van koffie/ thee/fris

 • Zondag 6 januari 2019, Federatiedienst in
  's-Heer Arendskerke
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Na de dienst gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen onder genot van koffie, thee of fris


 • Zondag 13 januari 2019, Federatiedienst in
  's-Heer Arendskerke
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris


Diensten in Borssele

Diensten in Nieuwdorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'